Rehabilitació i Reforma:

- Rehabilitació d’Edificis Històrics

- Rehabilitació de Façanes

- Locals Comercials

- Naus Industrials

- Bars i Restaurants

- Disseny de Jardins

- Oficines i Administració

- Paisatgisme

 

Tràmits Administratius i Altres:

- Cèdules d’Habitabilitat

- Certificats d’Eficiència Energètica

- Canvis d’ús

- Llicències d’Activitats i Medio-ambientals

- Informes i Dictàmens

- Peritatges de Part

- Legalitzacions de bastides

- Càlcul d’estructures (Formigó, Acer o Fusta)

- Estudis i Plans de Seguretat i Salut

- Infografia – disseny 3D